Dejavnosti

Kontakt

OE Zdravstveni dom Kranj
Zobna Poliklinika,
Gosposvetska ulica 10b,
4000 Kranj

Telefon: 04 2082 100
E-pošta: tajnistvo@zd-kranj.si

Zobna poliklinika Kranj

Zobna poliklinika Kranj je organizacijska enota Zdravstvenega doma Kranj in zagotavlja zobozdravstvene storitve v kontekstu javne zdravstvene mreže. Izvajamo tako dejavnost s področja splošnega zobozdravstva za odrasle, otroke in mladostnike, kot tudi specialistično zdravljenje s področja pedontologije, čeljustne ortopedije in endodontije. Poleg slikovne radiološke diagnostike in dežurne službe pa nudimo tudi široko paleto preventivnih zobozdravstvenih dejavnosti.

Ponosni smo na to, da je naš pogled nenehno usmerjen v izzive, ki jih ponuja napredek dentalne medicine, naš cilj pa v zagotavljanje čim višje stopnje oralnega zdravja slehernega izmed naših pacientov. Zato si želimo, da bi vsebine naše spletne strani na poti k doseganju in ohranjanju zdravja lahko pomagale tudi vam!

STROKOVNI VODJA:   
Irena MATJAN NOVAK, dr. dent. med., spec. zob.in čelj. ortopedije
Telefon:  (04) 20 82 417

ORGANIZACIJSKI VODJA:
Tatjana Zadnikar Pajk, dipl. m. s.           
Telefon:  (04) 20 82 428 
e-pošta: Tatjana.Zadnikar-Pajk@zd-kranj.si


Vir fotografije: ZD Kranj